Információk, érdekességek

Hogyan javítsunk napi hangulatunkon?

2024. március 04.

A fotó illusztráció: pixabay.com

A stresszes mindennapokban alapvető fontosságú, hogy megtartsuk jó kedélyállapotunkat, és sötét gondolataink ne uralkodjanak el rajtunk. Így törekednünk kell olyan lelkiállapot elérésére, amely pozitív gondolkodásmódot és nyugodt, derűs hangulatot eredményez, bármilyen zsúfoltak is a napjaink.

Tennünk kell annak érdekében, hogy kedvező színben lássuk a világot, minden baj, probléma ellenére, és azt kisugározzuk környezetünkre is.  Íme 3 egyszerű, naponta végezhető gyakorlat a szofrológia eszköztárából, hogy visszatérjen az életöröm, és kellemesen, stresszmentesen teljenek napjaink.

1. Reggeli szertartás: „Tárjuk ki az ablakot”!

Reggelente alapozzuk meg jó hangulatunkat azzal, hogy időt szakítunk egy sajátos, mellkasi légzésből álló gyakorlatra. Annak érdekében, hogy a tüdőnket átjárja a reggeli, pozitív energia, és így jó formában kezdjük a napot.

Álljunk egyenesen a talajon, felemelt fejjel. Húzzuk hátra a vállunkat, hogy a mellkas teljesen szabadon maradjon. 
– Emeljük fel előre, vízszintes magasságig a karunkat, majd hajlítsuk be derékszögben mindkét alkart. Térdünk is legyen behajlítva.
Lélegezzünk lassan, az orron át, oldalra szétnyitva a karokat, miközben a tenyér előre fordul, mintha kitárnánk egy ablakot. Telítődjünk a bizakodás és a jó közérzet pozitív energiájával.

2. Gyakoroljuk a „belső mosolyt”!

Gondolataink kreatívak, közvetlenül befolyásolják döntéseinket. Ha már reggel azt gondoljuk, hogy aznap minden rosszul fog menni, megvan az eshetőség rá, hogy ez a feltevés valósággá válik. Határozzuk hát el, hogy nem fogunk kudarcot vallani semmilyen téren, és kellemesen töltjük a napot, miközben értékeljük apró, hétköznapi örömeinket. Ilyen lehet akár egy mosoly, amely meglepően nagy hatással van lelkivilágunkra. Hiszen a derűs hangulatunkhoz sokszor elég, ha valaki csak ránk mosolyog. Ezzel összefüggésben végezzük el a következő gyakorlatot:

– Képzeljük el, hogy nemcsak a szánkkal, hanem egész testünkkel mosolyoghatunk.
– Mosolyogjunk, amitől felderül az arcunk, és képzeljük el, hogy ez a sugárzó mosoly tovább terjed belül, a testünkben, a torkunkon át a vállunkig, majd a gyomrunkig, egészen a lábujjunk hegyéig…. Most az egész testünket átjárja ez a belső mosoly.
Sugározzuk ki ezt a mosolyt a környezetünkben lévőkre.


Motiváció nélkül nehéz az élet

2024. március 03.

Cikkemben arra keresem a választ, hogy mit is jelent az, hogy motiváció. Egy hétköznapi ember számára sem ismeretlen a fogalom, hiszen gyakran használatos kifejezéssé vált. Mégis szakmai szemmel, pszichológusként szeretném kibővíteni a motiváció tárgykörét és rámutatni néhány érdekes felvetésre.

Fotó: gettyimages.comA pszichológia egyik fontos kérdése, milyen késztetésekből fakad, valamint milyen erők állnak a viselkedés hátterében. Miért tudunk bizonyos cselekvésekre, hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra viszont nem.

A motiváció szó a latin eredetű „movere” igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgatni. A motiváció a pszichológiában gyűjtőfogalom, motívumokból épül fel és minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában foglal. A motiváció meghatározza a szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés szervezettségét és hatékonyságát is.

Pszichológiai megközelítés

A pszichoanalitkus nézőpont alapfeltevése, hogy viselkedésünket biológiailag meghatározott alapösztönök vezérlik, melyeknek leggyakrabban nem is vagyunk tudatában. Ezek a szexualitásból és az agresszivitásból erednek. Ezenkívül cselekedeteinket meghatározzák  még múltbéli élményeink s az azokat kísérő érzelmek nem tudatos emlékei; motívumaink tehát személyes múltunkban, élettörténetünkben gyökereznek.

Az ösztön-elmélete szerint  a két alapvető ösztön:

  • az életöszön (Eros) – az életösztön vagy szexuális ösztön a szaporodással és a túléléssel, az örömszerzéssel kapcsolatos drive-okat foglalja magába (éhség, szomjúság, szexuális vágy).
  • a halálösztön (Thanatos)- „Minden élet célja a halál”

A halálösztön általában nem tud kifejeződni, mert az életösztön ellenőrzése alatt tartja. Legfotonosabb spektuma az agresszió, ami az akadályoztatásából fakad.

A szükséglet pszichológiai megfelelője a „drive” , amely angol szó és jelentése űzni, hajtani ill. hajtóerő. A drive a szükséglet nyomán kialakuló, belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. A drive alapvető feladata a szervezet általános energetizálása, nem pedig annak irányítása, vagyis nem mutatja meg, hogy a szervezet mit csináljon az adott szükséglet kielégítése érdekében, csak az ehhez szükséges hajtóerőt adja.


Párkapcsolat: tükör-e a másik?

2024. február 27.

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Előfordult már veled, hogy összekaptál a pároddal hasonló - vagy éppen egyforma - gondolat, viselkedés vagy esemény kapcsán? Volt olyan, hogy ez megismétlődött? Akár rendszeresen megjelenik?  

Ha képes vagy felismerni, melyek azok a szokások, viselkedésminták, érzelmek benned és benne, amelyekkel újra s újra elkezditek ugyanazokat a játszmákat, s amelyekben nem igazán érzitek jól magatokat, akkor hatalmas ugrást tehetsz az önismeretben.

Ha igazi önismeretre vágysz, akkor nézd az emberi kapcsolataid egyfajta tükörként. Különös tekintettel vedd szemügyre és vizsgáld meg a párkapcsolatod, annak is elsősorban az érzelmi oldalát. Itt most nem csak a szerelemre gondolok, hanem arra, hogy milyen érzések vannak benned a párodhoz kapcsolódva. Nem csak az idealizált helyzetekben, hanem a hétköznapi apró-cseprő kis dolgokban.

Ha néha azt hiszed, hogy azért szenvedsz a partnered mellett, mert ő ilyen vagy olyan, vagy ő a hibás bizonyos dolgokért, akkor végy egy mély lélegzetet, s ne engedj az automatikusan megjelenő magyarázatoknak. Vedd szemügyre, hogy tisztán látod –e a helyzetet és a párodat, vagy az érzelmeid szűrőjén át? Amikor például pillanatnyilag nem érzed jól magad a párkapcsolatban, s azt hiszed, hogy neki kell megváltoznia, tedd fel a kérdést: Ő talán ugyanígy gondolkodik rólam? S ha igen, van –e rá alapja? Helyezd bele magad az ő szerepébe s próbáld magad meglátni a párod szemszögéből. Csodában lesz részed. Rádöbbensz, hogy nem ő a hibás. S nem is te. Csupán az, hogy az otthonról hozott programok játszanak veletek. 


Az elfogadás művészete

2024. február 26.

Az elfogadás, a tolerancia természetesen nem művészet, hanem ma már egy bizonyos mértékig természetes emberi viselkedés, amely nélkül aligha tudnánk egymás mellett élni. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez valami modern dolog – ami részben igaz is –, miközben persze régóta része a nyugati kultúrának, elég csak a jézusi tanítás felebaráti szeretetére utalni. Hisz bizonyos mértékű tolerancia nélkül semmilyen emberi kapcsolat nem lehet működőképes, sem az egyén, sem a nagyobb közösség szintjén.

Fotó: pexels.comThomas Hobbes XVII. századi angol filozófus szerint az emberre természeti állapotában a „mindenki harca mindenki ellen” helyzete jellemző, azaz bárki bármit megtehet a másikkal, amit érdekében állónak gondol. De Hobbes szerint pont azért élünk társadalmakban, hogy ne ez legyen, hogy túllépjünk az állatvilágon, és megtanuljunk valóban együttműködni.

Ehhez kell a másik elfogadása, alapesetben valamiféle külső kényszer hatására (mint, mondjuk, az uralkodó törvényei), de a többiekkel szembeni tolerancia kisebb-nagyobb mértékben belsővé is válhat, mikor már kényszer nélkül is elfogadjuk a másikat.

Definíció szerint a tolerancia lényege épp a mások hitével, véleményével, viselkedésével szembeni türelem (hisz az eredeti latin szó is türelmességet jelent), annak belátása, hogy nem kell mindenkinek pont úgy élnie és gondolkodnia, mint nekünk. Illetve annak belátása, hogy ez eleve nem is lenne lehetséges.

Ez nem jelenti a másfajta gondolkodással való egyetértést vagy azonosulást, pusztán annak elfogadását. Ellentéte az intolerancia, amely nem feltétlen negatív fogalom, hisz pl. a náci eszmékkel szembeni intolerancia kifejezett elvárás a jelen társadalmaiban. Vagyis, hogy a tolerancia vagy az intolerancia kap pozitív töltetet, az helyzet- és kontextusfüggő.

Az elfogadás fontossága

Nyilvánvaló, hogy modern emberi közösségek és társadalmak működésképtelenek lennének a különböző területeken megjelenő tolerancia egy minimális szintje nélkül. Képzeljük el, milyen lenne, ha, mondjuk, katolikusok és protestánsok ma is vallásháborúkat vívnának egymással, ha a helyiek együttesen összevernék azt, aki a kocsmában idegen nyelven szólal meg, vagy általános gyakorlat lenne a gyengébbnek kinéző újszülötteket egy szakadékba hajítani. Pedig mindegyikre volt példa korábban, és egyik sem számít elfogadható viselkedésnek ma. Mert az erkölcsi normák részletszabályai is folyamatosan változnak, az elmúlt évtizedekben jellemzően épp a tolerancia irányába. Hiszen nagy többségünk már rég nem azokban a kicsi, személyes ismeretségeken alapuló (falu)közösségekben él, mint őseink, a mai társadalmak (társadalmak, és nem közösségek!) nagyok, tagoltak és sokszínűek, és már jó ideje az „elidegenedés” fogalmával írják le őket. Márpedig ezek tolerancia nélkül működésképtelenek lennének, miközben pl. egy-egy megmaradt őserdei törzs a mai napig épp az idegenek kiutálásával tudja megőrizni a maga sajátos világát, közösségi identitását.


Mi tart össze két embert hosszú távon? A párkapcsolat alappillérei

2024. február 19.

Képforrás: Canva Pro adatbázis.Sokan hisszük, hogy a párkapcsolat elsődlegesen arra a szeretetre épül, amit a benne lévők egymás iránt éreznek. Jóllehet az érzelmek szerepe kiemelt jelentőségű, hosszú távon mégsem ez tart össze két embert. Ahhoz ugyanis, hogy egy pár stabil alapokon nyugvó kapcsolatban élhessen, többre van szükség az egymási iránt érzett szeretetnél.  

A párkapcsolatnak éppúgy megvan a maga fejlődési ciklusa, mint az emberi egyedfejlődésnek. Erre vonatkozóan több elmélet is született, melyek különböző fogalmak mentén írják le ezt a fejlődési ívet. Meglehet, hogy az egyes szakaszokban eltérő egyéni és társas szükségletek jelentkeznek, a tartós és stabil párkapcsolat esetében a puszta fizikai vonzalom, és az egymás iránt érzett szeretet önmagában nem elég.

Két ember hosszú távú kapcsolatának alakulásában az érzelmi és szexuális aspektuson túl számos egyéb szempont is közrejátszik. Annak a fajta harmóniának a kialakításhoz, melyben a felek egységként élhetik meg a kapcsolatukat, minél több hasonlóságra van szükség. Hasonlóságra az értékrendben, a látásmódban, a prioritási sorrendben. Hasonlóságra a tervekben, a célokban, az életvezetésre vonatkozó elképzelésekben.

Kompromisszumok nélkül ugyan egyetlen emberi kapcsolat sem képzelhető el, kölcsönös lemondással járó megoldásokra egyetlen hosszú távú kapcsolatot sem építhető. Lássuk akkor, melyek lehetnek azok a szempontok, melyek esetén a hasonlóság, az egyetértés elősegíthetik a stabil párkapcsolat megvalósulását.

Értékrend és kultúra

Számos konfliktus forrásává válhat, ha a pár tagjai lényeges kérdésekről eltérő nézeteket vallanak. Minél hasonlóbb tehát két ember értékrendje, annál harmonikusabb lehet az együttélésük, hiszen a számukra fontos kérdésekről hasonló véleményen vannak. A közös kulturális gyökerek szintén ennek a valószínűségét növelik.


További híreink megtekintéséhez lapozzon!
1...23...450